Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Friday, June 1, 2012

SIMPLICITY AND SELFISHNESS


SIMPLICITY AND SELFISHNESS
POLITICS AND RELIGION AND ECONOMY
HUMAN RIGHTS AND ORDINARY LIFE
BY:  HERBERT CURIA
 
IDEAS ABOUT SELFISHNESS AND POLITICS, ECONOMICS AND RELIGION...
THOSE PEOPLE WHO ARE NOT SELFISH IN RELIGION THEY FOLLOWED LORD JESUS CHRIST TEACHINGS TO BECOME SIMPLE AND LIVE IN SIMPLE LIFE AND BE FAIR TO OTHERS AND GRANT AND SHARE TO SOMEBODY......

IN POLITICS AND ECONOMICS THEY ARE THE ONE WHO CAN ACCEPT SOCIALISM AND COMMUNISM POLITICS IN LIFE PRACTICE WHICH IN SOCIALISM AND COMMUNISM PRINCIPLES AND TEACHING ARE ALSO TO BE SIMPLE IN LIFE AND LIVE IN SIMPLE LIFE BASICALLY HUMAN RIGHTS PRACTICE AND THE FAIRNESS AND EQUALITY IN LIFE TO EVERYONE AND OTHERS JUST SIMPLE AS THAT WHO ARE NOT SELFISH IN LIFE IN GENERAL THROUGH POLITICS.....

IF YOU CAN ACCEPT SOCIALISM AND COMMUNISM YOU ARE NOT SELFISH IN LIFE IN GENERAL BECAUSE YOU GIVE AND SHARE IN EQUALITY AND FAIRNESS IN SOCIALISM RULES AND YOU ALSO NEGLECT THE LUHO AND EXTAVAGANT AND ELEGANCE IN LIFE AS WHAT WE LIVE IN CAPITALISM SYSTEM WHICH THE TENDENCY OF EVERYONE IS COMPETITION AND TO BECOME WEALTHY AND MALUHO WHICH WHAT YOU EARNED BIG IN THIS LIFE YOU WILL GET HIGH LIFE CYCLE AS WHAT YOU HAD IN LIFE LIKE HOUSE YOU WILL BUILD A SO MUCH ELEGANT HOUSE WITH YOUR MONEY NOT JUST FOR YOUR NEED AND ARTS IN LIFE...................

IN SOCIALISM POLITICS AND ECONOMICS IF YOU CAN RECEIVE IT AND PRACTICE IT IN YOUR LIFE YOUR SELFISHNESS WILL BE VANISHED IN YOUR HEART AND YOU ARE ALREADY GIVE AND SHARE IN GENERAL AND UNIVERSALLY IN POLTICS AND ECONOMICS, NOT JUST EXTRA DONATIONS AND BUILD AND ORGANIZED FOUNDATIONS TO HELP OTHERS IF YOU HAVE EXTRA INCOME AND MONEY EARNED TO HELP SOME PEOPLE….IN POLITICS AND ECONOMICS IN GENERAL YOU GIVE AND SHARE AND GRANT TO OTHERS IN SOCIALSIM BECAUSE SOCIALISM PRINCIPLES IS EQUALITY AND FAIRNESS LIFE TO EVERYONE, WE WILL LIVE IN EQUAL LIFE IN GENERAL AND THAT IS PAGBIBIGAY OR SHARING OR AT HINDI MARAMOT SA KAPWA SA PAMAMAGITAN NG PULITIKA AT EKONOMIYA NG SOSYALISMO IN GENERAL, NAGBIGAY KA SA PANGKALAHATAN AT HINDI BASTA SA KINITA MO LANG O EXTRA MONG KINITA AT TULONG SA KAPWA SA PAGTANGGAP MO NG SOSYALISMO AY PINAGBIGYAN MO LAHAT NG TAO SA INYONG BANSA LALO KOMUNISMO AT ITOY BUONG MUNDO AT MAS MAGANDA ITONG SAMA SAMANG PAGTANGAGAP NG SOSYALISMONG PULITIKA AT PARA SA PAGBIBIGAY SA KAPWA IN GENERAL KESA SA TULONG PINANSIYAL MULA SA IYONG BULSA NA SOBRANG KINITA O PGATATAYO NG FOUNDATION NA MAKAKATULONG SA KAPWA HIGIT NA MAKAKATULONG ANG PULITIKANG SOSYALISMO SA PANTAY PANTAY NITONG PANGGOGOBYERNO PARA SA TAO….….

SA RELIHIYON NA PANININIWALA SA KRISTIYANISMO TAYO AY PINAPAMUHAY NG PANGINOONG HESUS KRISTO NG SIMPLE AT PANTAY PANTAY AT PAREHAS SA KAPWA…..WALANG DAMOT AT PANLALAMANG SA KAPWA AT SUMUNOD TAYO SA KANYA……ANG SOSYALISMONG PANANAW AY HUMAHALINTULAD SA MGA ARAL NI KRISTO SA PAMUMUHAY AT KUNG PAGUUSAPAN PA AY EKONOMIYA…….TAYO AY PWEDENG MAMUHAY NG PANTAY PANTAY SA SOSYALISMONG PANANAW KUNG HANADA NA TAYONG SAMA SAMANG MAGPAUNLAD SA ATING BANSA AT ATING PAMUMUHAY AT PAGARIAN ITO AT ISHARE SA ATING LIPUNAN ANG ATING SARILING YAMAN UPANG TAYONG LAHAT AY SAMA SAMANG MAKINABANG AT PAGARIAN ANG LAHAT NG YAMAN AT PRODUKSYON NG BANSA ANUMANG KAKAYAHAN AT TALENTO MAYROON TAYO…..

SA KAPITALISMONG PANANAW NG EKONOMIYA TAYO AY MARAMOT AT NAGIGING MALUHO SA SISTEMANG ITO NG EKONOMIYA…… ANG MGA TAO AY NAGIGING MALUHONG MAGISIP AT ANG REGULASYON SA SISTEMANG ITO KUNG SINO ANG MATALINO AT SWERTE AT MASIPAG SA NEGOSYO AT TRABAHO SIYANG PANALO AT UMAASENSO AT UMAALWAN SA BUHAY…ANG TENDENCY SA SISTEMANG ITO AY KUMPETISYON AT YUMAMAN O MAGKAMAL NG YAMAN SA BUHAY ANG BAWAT ISA NA PAPALARIN SA BUHAY AT MAY KATANGIANG NASABI HALIMBAWA DITO KUNG IMBENTOR KA SIGURAOD YAYAMAN KA PAG NAKAIMBENTO KA NG NAKAKATULONG SA TAO TATANGKILIKIN GAWA MO……AT KASAMA NA DYAN ANG PAGIGING MALUHO KUNG MAACHIEVE MO ANG YAMAN SA BUHAY AT ANG TALUNAN AY GUTOM O PAGHIHIRAP IYAN ANG MASAKLAP SA SISTEMA NG KAPITALISMO HINDI LAHAT PINAPALAD MAY TALUNAN AT ANG TALUNAN GUTOM AT NASA POVERTY LINE NA TINATAWAG SA PANGKALAHATAN NA SYANG PROBLEMA NG PHILIPPINE SOCIETY….HINDI MABUTI ANG REGULASYON AT PAMAMAHALA NG BANSA ANG SWELDO AY KAKARAMPOT AT HINDI PA AABOT SA STANDARD NA PAMUMUHAY…….ANG MGA TAO AY NATUTULUNGAN KUNG MAY NAGKAKAWANG GAWA AT MAY EXTRA NA PERA UPANG MAKATULONG…..KUNG TAYO AY ISANG IMBENTOR KATALINO NA ANG POTENSYAL YUMAMAN AY SOBRA NGUNIT TINATANGGAP NATIN ANG SOSYALISMO AT PANTAY PANTAY NA PAMUMUHAY AY PAKIKINABANGAN NG BANSA NG BAWAT ISA ANG KANYANG GALING AT HINDI SA PAGYAMAN LANG SA KAPITALISMO ITO NAPAPAKINABANGAN LALO NG KANYANG SARILI LAMANG. ANG ISANG MAGSASAKA LANG AT PAGSASAKA LANG ANG ABOT NG KANYANG KAKAYAHAN AY MAKAKAPAMUHAY DIN NG GAYA NG MAY GALING NG IMBENTOR KUNG SAAN ANG KANYANG KAKAYAHAN SA PAGSASAKA ANG ITUTULONG NYA SA LIPUNAN SA PAG-UNLAD AT MAMUMUHAY SIYA PANTAY NG KAGAYA NG IBA NA MAY KANILANG SARI SARILING KAKAYANAN AT TALENTO DIN KAGAYA NG IMBENTOR…….      

SIMPLICITY IN LIFE AND HUMAN RIGHTS AND ORDINARY LIFE...

SIMPLICITY IN LIFE RELY IN OUR HUMAN RIGHTS. IN LIFE IN OUR LIVING OR ECONOMIC IN LIFE WE HAVE STANDARD PRACTICE AND IMPLEMENTATIONS IN LIFE AND THAT IS THE EQUALITY AND FAIRNESS IN LIFE WE CAN GET MOST IN SOCIALISM AND COMMUNISM BELIEF AND BASICALLY AND DEFINITELY THE EQUALITY IN LIFE IN SOCIALISM GIVEN BASICALLY IN HUMAN RIGHTS OF EVERYONE WHICH IT IS THE BASIC IN ECONOMIC PRACTICE IN LIFE IN GENERAL TO GIVE THE RIGHTS OF EVERYONE AND WHAT EQUALITY IN ECONOMICS CAN GIVE BY THE SOCIALISM IT WILL RELY IN BASIC HUMAN RIGHTS FIRST, THAT IS THE SIMPLE TEACHING OF SOCIALISM WE CAN GET THROUGH HUMAN RIGHTS....

HUMAN RIGHTS ARE FULLY GIVEN IN SOCIALISM POLITICS.....COMMUNISM UNIVERSAL UTOPIA A PARADISE TOTAL EQUALITY IN LIFE IN THIS MODERN WORLD IN FUTURE...

SOCIALISM WAS BASICALLY PRACTICE BY CHRISTIAN IN TIMES OF JESUS CHRIST WHEN THEY SHARE THEIR PROPERTY TO EVERYONE AND IN OUR TIME WE CAN HAVE IT IN SOCIALISM POLITICS IMPLEMENTATION IN GOVERNANCE AND FOLLOWING THE TEACHINGS OF JESUS CHRIST IN RELIGION.........THE SOCIALISM PRACTICE IN LIFE IS THE SAME AS PRACTICE IN LIFE OF CHRISTIAN RELIGIONS.....BASICALLY THE POLITICS AND ECONOMICS PRINCIPLE WE CAN PRACTICE AND GET FROM BIBLE OR CHRISTIAN RELIGIONS TEACHING IN PRACTICE IN LIFE IS SOCIALISM OR COMMUNISM.....IN SOCIALISM WE HAVE SO MUCH FREEDOM, FAIRNESS AND HELP EACH OTHER AS TEACHING IN THE BIBLE............... 


LOGICAL STORY ABOUT HOW WE HANDLE SELFISHNESS AND HELP OTHERS


BY: HERBERT CURIA


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
--------------------

0 comments:

Post a Comment